Terug naar nieuwsoverzicht
9 januari 2023

“Het ligt niet aan de ontvanger, maar aan de zender van informatie”

In oktober 2022 heeft Taalnetwerk Midden-Brabant haar nieuwe beleidsplan opgeleverd. Opvallend in dit beleidsplan? De focus is verbreed. We richten ons niet alleen op de ontvanger van informatie en het verbeteren van diens taalvaardigheid, maar júist ook op de zender van informatie. Hoe kunnen organisaties ervoor zorgen dat mensen de taal beter begrijpen? We spraken met Gon Mevis, voorzitter van Taalnetwerk Midden-Brabant over deze koersverbreding.

“Organisaties kunnen zich veel meer inleven in de ontvanger”

Brieven van de Belastingdienst over toeslagen of een mail van de gemeente waarin uitleg staat over het aanvragen van een parkeervergunning: informatie van organisaties en instanties is vaak veel te ingewikkeld. Organisaties gebruiken moeilijke woorden en lange zinnen en wijzen meestal op digitale mogelijkheden om iets te regelen. Niet erg geschikt voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Gon Mevis: “Een groot deel van de mensen begrijpt informatie van de overheid of instanties onvoldoende. Communicatie is veel te ingewikkeld, waardoor mensen afhaken. Ik denk dat organisaties zich nog meer kunnen inleven in de ontvanger. Wat is relevant om te weten? Hoe breng ik info over? We mogen als organisatie daar echt meer verantwoordelijkheid in nemen. Het is niet (alleen) het probleem van de ontvanger. Ik vind deze koersverbreding in ons beleidsplan heel positief.” Een belangrijk focuspunt in het beleidsplan 2023-2026 is toegankelijkheid. Dat wil zeggen: altijd een mogelijkheid bieden persoonlijk contact te hebben. Dat kan telefonisch, maar ook fysiek. “Er zijn organisaties waar dit heel goed gaat. Bij de bibliotheken kan je binnenlopen voor advies, het MST is heel toegankelijk, in de buurthuizen hebben we een vraagbaakfunctie en ook is er het AdviesPunt van ContourdeTwern, waar inwoners naartoe kunnen bellen voor onder meer ondersteuning bij (digi)taalvaardigheid. Er is de laatste jaren steeds meer digitaal mogelijk, maar hou er rekening mee dat er altijd mensen zijn die alleen geholpen kunnen worden als ze persoonlijk contact hebben. Je moet soms dus echt letterlijk naast mensen gaan zitten”, legt Gon uit.

“Begrijpelijk communiceren kan altijd beter”

In 2021 is Taalnetwerk Midden-Brabant het initiatief Midden-Brabant maakt het duidelijk gestart. Organisaties kunnen een aanpak ondertekenen waarin afspraken zijn vastgelegd over onder meer begrijpelijk communiceren. Partners als MST, gemeenten, de bibliotheken, ROC, Quiet Tilburg en UWV ondertekenden de aanpak al. Gon: “Je als organisatie verbinden aan deze aanpak is een goede kans om kennis en expertise op te doen. Je kan een beroep doen op ervaringsdeskundigen en je wordt geholpen in het eenvoudiger maken van de eigen communicatie. Heel waardevol!” Volgens Gon is het goed dat mensen meer stilstaan bij hun manier van communiceren. “Er is niks mis mee om toe te geven dat je beter wilt worden. Als organisatie doe je misschien al heel veel voor mensen die niet zo goed kunnen lezen en schrijven, maar het kan altijd beter. Pak het intern op en sluit je aan”, aldus Gon.

Wil je het beleidsplan 2023-2026 inzien? Klik hier >
Meer weten over de Aanpak Midden-Brabant maakt het duidelijk? Klik hier.