laaggeletterd personeel scholen

Heeft uw organisatie medewerkers in dienst die moeite hebben om de informatie van uw organisatie te begrijpen, zoals werkinstructies of veiligheidsvoorschriften? Hebben zij moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of met digitale vaardigheden? Passende scholing van die medewerkers kan ondersteuning bieden.

Wat levert investeren in basisvaardigheden van uw werknemers op?

  • Minder ziekteverzuim
  • Verbeterde veiligheid
  • Verhoogde productiviteit
  • Verhoogd werkplezier

Bekijk hieronder de mogelijkheden voor uw organisatie.

Werken met de computer

Heeft u medewerkers in dienst die moeite hebben met het werken op een computer of een tablet? Een cursus kan uw medewerkers verder helpen. Tijdens een cursus oefenen uw medewerkers met de computer, de programma’s op de computer en met het internet. Denk hierbij o.a. aan het werken met Word, het inzien van loonstroken, het invullen van werkroosters, e-mailen en veilig werken op de computer.

De ROC-school voor Educatie en Inburgering, partner van Taalnetwerk Midden-Brabant, biedt verschillende maatwerkcursussen aan. Samen kijken we graag naar de beste oplossing voor uw medewerkers.

Tel mee met Taal-subsidie
Eens per jaar is er voor werkgevers een subsidie beschikbaar om laaggeletterdheid onder werknemers te voorkomen en te verminderen. Naast taal is er ook subsidie voor het verbeteren van rekenvaardigheid en digitale vaardigheid. Kijk voor meer informatie op www.telmeemettaal.nl

Heeft u interesse in deze cursus? Neem dan contact met ons op.

Lezen en schrijven

Wilt u uw medewerkers die moeite hebben met lezen en schrijven ondersteunen? Dan is een maatwerkcursus taal een goede oplossing.

Tijdens deze cursus lezen leren uw medewerkers meer over het herkennen en begrijpen van (eenvoudige) informatieve teksten zoals werkbriefjes, rapportages en loonstroken. Ook leren ze meer over werkgerelateerde aanwijzingen en instructies, bijvoorbeeld over veiligheid en hygiëne op het werk.

Tijdens het onderdeel schrijven leren uw medewerkers om beter te kunnen corresponderen. Denk hierbij aan het schrijven van een brief, het maken van een verslag of het invullen van veel voorkomende formulieren.

Tijdens spreken en luisteren leren de medewerkers om helder te communiceren, door te vragen, kort en duidelijk te formuleren

De ROC-school voor Educatie en Inburgering, partner van Taalnetwerk Midden-Brabant, biedt verschillende maatwerkcursussen aan. Samen kijken we graag naar de beste oplossing voor uw medewerkers.

Tel mee met Taal-subsidie
Eens per jaar is er voor werkgevers een subsidie beschikbaar om laaggeletterdheid onder werknemers te voorkomen en te verminderen. Naast taal is er ook subsidie voor het verbeteren van rekenvaardigheid en digitale vaardigheid. Kijk voor meer informatie op www.telmeemettaal.nl

Heeft u interesse in deze cursus? Neem dan contact met ons op.

Rekenen

Medewerkers die moeite hebben met rekenen kunt u ondersteunen door middel van een cursus. Het belang van rekenen wordt vaak onderschat. In een cursus oefenen uw medewerkers met rekenen en leren ze met behulp van voorbeelden uit hun werk. Denk hierbij aan: het efficiënt indelen van hun werk, berekenen van korting, berekenen van hoeveelheden, begrijpen van de loonstrook.

De ROC-school voor Educatie en Inburgering, partner van Taalnetwerk Midden-Brabant, biedt verschillende maatwerkcursussen aan. Samen kijken we graag naar de beste oplossing voor uw medewerkers.

Tel mee met Taal-subsidie
Eens per jaar is er voor werkgevers een subsidie beschikbaar om laaggeletterdheid onder werknemers te voorkomen en te verminderen. Naast taal is er ook subsidie voor het verbeteren van rekenvaardigheid en digitale vaardigheid. Kijk voor meer informatie op www.telmeemettaal.nl

Heeft u interesse in deze cursus? Neem dan contact met ons op.

Contact

Taalnetwerk Midden-Brabant
info@taalhuismb.nl