Terug naar nieuwsoverzicht
6 mei 2021

Stichting Leergeld Tilburg partner Taalhuis

Stichting Leergeld Tilburg is een samenwerkingspartner van Taalhuis Tilburg. Het Taalhuis en Stichting Leergeld weten van elkaar wat ze doen. En zo kunnen bezoekers van het Taalhuis worden geattendeerd op Stichting Leergeld. En ook andersom: bezoekers van Stichting Leergeld worden geattendeerd op het Taalhuis.

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Stichting Leergeld helpt gezinnen in Tilburg met kinderen van 4 tot 18 jaar, waarvan de ouders een laag inkomen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om meegaan op een schoolexcursie of schoolreisje, lid worden van een muziekvereniging of de scouting, maar ook om een fiets om naar school te kunnen gaan of een computer of laptop om huiswerk te kunnen maken.

Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun talenten zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. Het motto van Leergeld is: alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.