Terug naar nieuwsoverzicht
19 december 2022

Samen maken we het duidelijk!

Aan het eind van het jaar kijken we graag nog een keer terug op de succesvolle themadag ‘Midden-Brabant maakt het duidelijk’ van 8 september in de LocHal.

Idee partners

Het idee om een themadag te organiseren kwam vanuit de partners zelf. Doel van de dag was kennis ophalen, elkaar informeren en zorgen voor meer bewustwording. Dit leidde tot een afwisselend programma voor medewerkers van de werkvloer tot aan de beleidsadviseurs en beleidsmakers. Deze opzet is zeker geslaagd, dus we heten de volgende keer graag meer collega’s welkom.

Tips & tops

Naar de aanwezigen is na afloop een vragenlijst verstuurd om de tops & tips op te halen. Het programma was een goede aanjager om kennis over de aanpak van kennis over basisvaardigheden op te doen en ervaringen uit te wisselen. Taalkunstenaar Wim Daniëls praatte alles vakkundig aan elkaar en zette de aanwezigen, met rake opmerkingen, soms aan het denken.

Evaringen programma

De workshops ‘Heldere Taal’ en ‘Herkennen & Signaleren van laaggeletterdheid’ werden zeer positief beoordeeld. De informatiemarkt was aantrekkelijk opgezet met veel aanbod en goede voorbeelden uit de praktijk, maar kwam niet helemaal uit de verf in combinatie met de workshops. Het programma liep gelijk zodat deelnemers moesten kiezen waar ze naar toe gingen.

Aanwezigen waren enthousiast over de theatervoorstelling ‘Laaggeletterdheid’ en de discussie achteraf leverde interessante inzichten op.

Enkele tips van aanwezigen:

  • Bewustzijn en urgentie vergroten.
  • Meer verbinding met de praktijk en de Taalhuizen.
  • Stoppen met praten en gaan doen.
  • Ervaringsdeskundigen inzetten en meer aansluiten bij de doelgroep.
  • Meer inzetten op de strategische invulling, wat is al bereikt en waar ligt de opdracht.
Vasthouden en doorpakken

Deze themadag vraagt zeker om een vervolg. Samen met de partners gaan we op zoek naar momenten om kennis te delen, elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Er komt een vervolg voor beleidsmakers waarin meer strategische vraagstukken aan bod komen. Daarnaast gaan we de regio in om dicht bij de partners activiteiten, zoals bijvoorbeeld een trainingsaanbod, te organiseren voor de diverse lokale doelgroepen.