Terug naar nieuwsoverzicht
15 september 2022

UWV, Quiet Tilburg en Broodje Aap en Linke Soep ondertekenen Aanpak Midden-Brabant maakt het duidelijk

Donderdag 8 september startte de landelijke Week van Lezen en Schrijven. In de regio Midden-Brabant werd deze week afgetrapt met de themadag Midden-Brabant maakt het duidelijk. In de LocHal kwamen medewerkers en managers van organisaties die de Aanpak Midden-Brabant maakt het duidelijk hebben ondertekend samen. Het doel van de dag? Kennis over laaggeletterdheid opdoen en uitwisselen. Ook sloten UWV, Quiet Tilburg en Broodje Aap en Linke Soep zich aan bij de aanpak. Het was een geslaagde dag, waar zo’n 130 mensen aanwezig waren.

Hoe kan je het gesprek over lage basisvaardigheden starten?

Het programma in de ochtend was speciaal voor medewerkers van de deelnemende organisaties: ContourdeTwern, de bibliotheken, ROC, MST en de elf regiogemeenten.Zij konden workshops volgen. In de middag waren bestuurders, wethouders en managementleden van deelnemende organisaties uitgenodigd. Voor hen werd door training- en acteursbureau Hetsen & Visschers de voorstelling Laaggeletterd gespeeld. In de voorstelling een aantal herkenbare situaties van de werkvloer met tips over hoe je het moment kunt gebruiken om het gesprek over lage basisvaardigheden te starten. In een videoboodschap sprak wethouder Esmah Lahlah het publiek toe: “Taal draait niet alleen om het goed kunnen lezen en schrijven van zinnen. Taal gaat over elkaar begríjpen. Samen moeten we ons hiervoor inzetten.”

 UWV, Quiet Tilburg en Broodje Aap en Linke Soep nieuwe partners

De dag stond in het teken van de ondertekening van de Aanpak Midden-Brabant maakt het duidelijk door drie nieuwe partners. Het UVW, Quiet Tilburg en Broodje Aap en Linke Soep zetten hun handtekening onder de aanpak. De ondertekening van de aanpak is belangrijk, want er zijn in Midden-Brabant nog altijd veel mensen die lezen, schrijven, rekenen en computeren moeilijk vinden: 1 op de 6 mensen vanaf 16 jaar. De organisaties die de aanpak hebben ondertekend, moeten zich de komende vier jaar aan een paar afspraken houden. Een van de afspraken is dat ze in begrijpelijke taal schrijven. Daarnaast doen zij hun best om de doelgroep te herkennen en mensen door te sturen naar een Taalhuis.

 Samenwerken om lage basisvaardigheden aan te pakken

De nieuwe aanpak is bedacht door het Taalnetwerk Midden-Brabant, samen met de elf gemeenten. Het Taalnetwerk helpt de organisaties die een handtekening hebben gezet in het uitvoeren van het plan. Het Taalnetwerk Midden-Brabant is een samenwerking tussen Bibliotheek Midden-Brabant/Theek5/Bibliotheek Heusden | ROC/KW1C, School voor Educatie & Inburgering | MST | ContourdeTwern en Stichting Lezen & Schrijven die zich sinds 2015 gezamenlijk inzet om laaggeletterdheid aan te pakken in Midden-Brabant.