Terug naar nieuwsoverzicht
19 december 2022

Aanpak Midden-Brabant maakt het duidelijk: bundelen aanpak

Bijna 30 partners hebben de aanpak ‘Midden-Brabant maakt het duidelijk’ in 2021 en 2022 ondertekend. Maar hoe passen zij deze aanpak toe in de praktijk en hoe staat het met het bewustzijn van medewerkers om duidelijk te communiceren? Krijgen zij hiervoor een training en waar kunnen ze dingen melden waar ze tegenaan lopen? Is er behoefte aan een intern meldpunt en kunnen we hier samen in optrekken? Veel vragen waar op verzoek van Taalnetwerk Midden-Brabant onderzoek naar is gedaan.

Aanpak in de praktijk

Alle partners die in 2021 de aanpak hebben ondertekend, zijn aan de slag gegaan met de afspraken uit het akkoord. De ene partner is wat verder in de aanpak dan de andere, al onderschrijft iedereen het belang. Plannen zijn gemaakt, initiatieven gestart alleen verdwijnt de aanpak, door de waan van de dag, vaak weer naar de achtergrond.

Van kleine naar grote stap

Veel organisaties willen graag meer tijd en aandacht besteden om de aanpak uit het akkoord te realiseren. De plannen en initiatieven beter borgen en structureler aanjagen. Om van de kleine stappen meer grote stappen te maken. Al beseffen veel partners dat ze met die kleine stappen ook al goed op weg zijn. Het delen en vertellen over de werkzaamheden en successen werkt motiverend.

Bundelen aanpak

Elke organisatie is bezig met zijn of haar eigen aanpak, maar mist soms de aansluiting met het grotere doel. Sommige ambities zijn gezien de tijds- en financiële investering niet individueel per organisatie te realiseren. De themadag ‘Midden-Brabant maakt het duidelijk’ laat zien dat we veel van elkaar kunnen leren en elkaar juist kunnen versterken. Samen gaan we bekijken hoe we de aanpak als Taalnetwerk Midden-Brabant (nog) beter kunnen bundelen.

Hulp bij borging en uitvoering plannen

Vanaf januari kunnen alle partners die hebben getekend rekenen op steun en advies vanuit Taalnetwerk Midden-Brabant. We gaan een plan van aanpak opstellen dat flexibel in te vullen is, met verschillende invalshoeken. Dit levert maatwerk op voor de partners en geeft net dat steuntje in de rug om door te pakken op sommige thema’s. Samen maken we het duidelijk!