Terug naar nieuwsoverzicht
14 mei 2024

IMW maakt het duidelijk!

“Soms snappen onze maatschappelijk werkers brieven van instanties zelf ook niet. Dus laat staan wat voor een stress dit geeft bij onze cliënten.” Kim van Dijsseldonk, manager Kenniscentrum van IMW Tilburg vertelt waarom zij de aanpak ‘Midden-Brabant maakt het duidelijk!’ hebben ondertekend.

Terugkoppelen naar belastingdienst
Kim: “Aandacht voor laaggeletterdheid blijft nodig. We vinden het belangrijk dat iedereen naar vermogen kan deelnemen aan de maatschappij. Dus we communiceren duidelijk en hebben oog voor mensen die moeite hebben met het begrijpen van teksten van organisaties en gemeenten. Vooral brieven met regelingen vanuit de belastingdienst zijn soms moeilijk te begrijpen. Als er veel vragen over een bepaalde brief komen, koppelen we dit altijd terug aan onze vaste contactpersoon bij de belastingdienst.”

Spiegel voorhouden
Alle maatschappelijk werkers volgen de e-learning ‘Herkennen van laaggeletterdheid’. De training zit verplicht in het inwerkprogramma. Ook is er extra aandacht voor het thema tijdens de IMW-dag. Medewerkers kunnen dan aansluiten bij de training ‘Duidelijke Taal’ of ‘Herkennen en doorverwijzen’. Kim: “Door de training ‘Duidelijke Taal’ krijg je wel een spiegel voorgehouden. Als staf hebben we een folder nader bekeken waar we al heel tevreden over waren. Die is toen echt wel aangescherpt met alle adviezen en tips vanuit de training.”

Aandachtfunctionaris per wijkteam
Kim geeft aan dat ze nog genoeg te doen hebben. “Ondanks al onze goede intenties zijn er nog veel verbeterslagen te maken in duidelijk communiceren naar cliënten. Per wijkteam is er een aandachtfunctionaris. De een is hier fanatieker in dan de ander. Het is ook zeker geen onwil, maar er liggen meer uitdagingen. Vandaar dat we vanuit de staf de noodzaak zien om dit te blijven aanzwengelen.”

Interessant en belangrijk
Kim is heel tevreden over het enthousiasme vanuit de staf. Er is veel bereidheid om aan de slag te gaan. Kim: “Ik ben nog niemand tegengekomen die dit onderwerp niet interessant en belangrijk vindt. Gelukkig bestaat ons werk veelal uit echt contact en zijn we laagdrempelig te benaderen. Daar sluit duidelijk communiceren perfect bij aan.”

Samen sparren
Bij het IMW laten ze zich graag inspireren door voorbeelden van andere organisaties. Kim: “We zijn heel tevreden over de korte lijntjes met Taalnetwerk Midden-Brabant. Fijn om samen te sparren hoe we onderdelen vanuit de aanpak breed kunnen neerzetten binnen het IMW. Handige tools zoals een schrijfwijzer en middelen in de Toolkit zijn welkom. Ook is het fijn als het Taalhuis deelt welke activiteiten ze organiseren. Deze zetten we door naar de wijkteams zodat zij inwoners gericht kunnen doorverwijzen.” Tot slot geeft Kim nog een goede tip mee voor andere organisaties. “Betrek verschillende afdelingen van je organisatie om deze aanpak tot een succes te maken. De combinatie van de staf en het primaire proces werkt bij ons goed.”

De nieuwe aanpak is bedacht door het Taalnetwerk Midden-Brabant, samen met de elf gemeenten. Het Taalnetwerk helpt de organisaties die een handtekening hebben gezet in het uitvoeren van het plan. Ook de aanpak ondertekenen? Neem contact op met het Taalnetwerk: mail naar info@taalhuismb.nl of bel met 088 60 50 60 4.